- www.penkavy-nadherne.cz -

Výběr ptáků do chovu

Pokud se rozhodujeme, založit, nebo rozšířit náš chov o nějaký nový druh, tak bych se pokusil o několik drobných rad, jak si v takovém případě počínat. pásovník škraboškový v kondici pásovník škraboškový v kondici Samozřejmě, že záleží v první řadě na finančních možnostech každého chovatele. Přesto není dobré, zrovna v počátku, to znamená při nákupu chovných ptáků moc šetřit. Později by se nám to nemuselo vyplatit a můžeme se také stát "pouhými doplňovači" neprosperujícího chovu. Většina chovatelů často vyžaduje při nákupu od prodávajícího chovatele již sestavené páry. To je samozřejmě pohodlné a pro prodávajícího chovatele dosti zavazující, když něco takového slíbí. Někdy můžeme mít i štěstí a takto sestavené páry nám skutečně budou odchovávat i mladé. Ne vždy tomu tak je. Opravdovým chovatelem se však stáváme teprve tehdy, když si dokážeme takové chovné páry sestavit sami. Proto bych při nákupu chovných kusů doporučoval, hned zpočátku nakoupit větší množství ptáků daného druhu a to pokud možno od více chovatelů. Tyto následně okroužkovat rozlišovacími kroužky. Každého jinou barvou a také každému jedinci založit evidenční kartu. Do této karty zaznamenáme původ ptáčka, číslo kroužku, barvu rozlišovacího kroužku a podobně. Takové informace jsou pro nás důležité při další práci s naším chovem. Hejno pořízených ptáčků vypustíme společně do nějaké voliéry nebo větší klece (dle možností chovatele) a tam budeme pozorovat jejich chování. Můžeme zde rozvěsit také několik hnízdních budek či košíčků. Páry se nám v takové voliéře většinou sami sestaví. My si jen musíme pečlivě zapisovat podle barev kroužků, ty jedince, kteří se nejčastěji zdržují při sobě. Takto přirozeně sestavený harmonizující pár bychom měli následně z hejna oddělit a to i mezi sebou, tedy samičky od samečků a jakmile dosáhnou stáří jednoho roku, můžeme je použít do chovu. Při tomto připravování chovného základu se nemusíme obávat nákupu ještě nepřepeřených ptáků. Snad jedinou výjimkou jsou amadiny gouldové, u kterých dokonce doporučuji kupovat pouze perfektně přepeřené jedince. U mnoha jiných druhů se mi dokonce osvědčilo kupovat ptáky ještě nepřepeřené, kteří přepeří do šatu dospělých až v mém chovu. harmonický pár astrildů bělolících Řekl bych, že jsou pak klidnější a chovají se jako by toto bylo místo jejich původu. Na konec po vypozorování potřebného množství chovných párů můžeme zbylé jedince uvolnit do prodeje tak, že se nám alespoň část vynaložené investice vrátí. To už bychom však měli mít připravený dobrý základ pro náš prosperující chov. Když si začínající chovatel pořídí ptáky, u kterých se nemůže dočkat odchovu, ať už z jakéhokoliv důvodu, většinou dříve nebo později od takového koníčka upustí. Podaří-li se mu však odchovávat mladé, motivuje ho to, až začne pronikat hlouběji do tohoto světa nás bláznů, odkud už není úniku a to je dobře.

Tomáš Prachař

Nahoru