- www.penkavy-nadherne.cz -

diskuse - pravidla

Chovejte se prosím v této diskusi vždy slušně, nikoho zde neurážejte a držte se vždy pouze věcí souvisejících s problematikou chovu drobného exotického ptactva.

Je zde zakázáno:

Nahoru