- www.penkavy-nadherne.cz -

kroužkování a evidence
Každý chovatel, který to myslí se svým chovem vážně, si dříve nebo později založí evidenci o svém chovu. K tomuto účelu dobře postačí například obyčejný sešit, kam můžete denně zapisovat průběhy hnízdění, jako například: datum sestavení chovného páru, datum postavení hnízda, snesené první vejce, počet vajec, datum líhnutí, počet mláďat, datum kroužkování, výlet mladých z hnízda, odstavení mladých a podobně. Dále pak každému jedinci založte evidenční kartu. Tam zaznamenáte přesný původ. Od koho a jak jste ptáka získali (vlastní odchov, koupě, výměna, cena, jméno chovatele atd.). Všechny tyto informace budou pro vás důležité pro další práci s vaším chovem. Existují i různé počítačové programy, které jsou velkým pomocníkem pro vedení vašeho chovu. Já používám program ,,VEDENÍ CHOVU" od p.Zrůckého.
program vedení chovu
Důležité však je v obou případech, poctivě denně zapisovat poznámky o vašem chovu. Pro přesnou evidenci je také důležité, abyste své odchovy kroužkovali uzavřenými nánožními kroužky.
uzavřené kroužky
Ty pak zůstávají ptákům na celý zbytek života a jsou jakýmsi jejich průkazem původu. Na těchto kroužcích je vyznačen rok, pořadové číslo a označení státu nebo chovatelské organizace. Chovatelské organizace tam mají ještě evidenční čísla svých chovatelů. Tyto kroužky můžete zakoupit na burzách nebo přímo u výrobců. Každý druh potřebuje různou velikost. Pro drobné exoty velikosti astrilda bělolícího, pásovníků a podobně postačí průměr 2,5 mm. Pro amadiny gouldové, papuščí amady a podobně použijeme průměr 2,8 mm. Pokud nestihnete mladé okroužkovat v hnízdě, což se stává většinou u voliérového chovu, můžete tak učinit hned po opuštění hnízda, ale to už budete nejspíš potřebovat kroužky s větším průměrem. Například 3,0 mm. Jinak kroužky navlékáme mláďatům nejpozději do desátého dne po vylíhnutí. Pozor aby jste dobu pro navlečení nepromeškali. Některé jedince už máme problém okroužkovat sedmý den. Každopádně nesmíme kroužkovat zbytečně brzo, jinak kroužek z nohy spadne a ztratí se v hnízdě. Kroužky navlékáme tak, že uchopíme nožičku, aby přední tři prsty směřovaly dopředu a čtvrtý palec do zadu. Pak navlékneme kroužek na první tři prsty a opatrně jej suneme dozadu. Nakonec přetáhneme přes zadní prst, který musíme někdy z kroužku jakoby vytáhnout.
kroužkování 1
kroužkování 2
kroužkování 3
kroužkování 4
Můžeme také použít trochu dětského oleje. Jestliže chováme druhy, u kterých není zřetelný pohlavní dymorfizmus a určujeme samečky pouze podle zpěvu, tak je dobré používat ještě takzvané barevné rozlišovací kroužky,
rozlišovací kroužky
podle kterých zpívající samečky snadno vypozorujeme a následně z hejna odchytíme. Tyto kroužky navlékáme mladým až po odstavení a mohou být otevřené i uzavřené. Musíme však myslet na to, že na výstavách nejsou přípustné a musejí se odstranit. Pokud při prodeji můžete kupujícímu vystavit ke každému jedinci rodokmen a podat informace jaké vlastnosti či jaké potomstvo může dále očekávat, je vždy tou nejlepší vizitkou pro vás.

Nahoru