- www.penkavy-nadherne.cz -

Kontrola hnízdních budek

Na to, zda kontrolovat hnízda našich chovanců v průběhu hnízdění, se často názory chovatelů různí. Já zastávám tvrzení jednoho z našich nejznámějších chovatelů minulosti a tím byl pan Alois Arazim ze Sedlčánek. Dnes už bohužel mezi námi není, ale jeho chov astrildovitých bude jistě znát nejeden chovatel, astrildi bělolící v hnízdě především však starší generace. Ten říkal, že ptáci musí být na jeho přítomnost zvyklí. Proto každý den procházel své voliéry, kde prováděl pravidelnou kontrolu všech hnízd. Následně, vždy po odchodu, pohodil do každé voliéry nějaký pamlsek, který ptáci mají v oblibě (mravenčí kukli, žabinec a podobně). Ti se okamžitě na tuto odměnu slétli a tím se také zklidnila atmosféra v každé voliéře, takže i ptáci, kteří opustili svá hnízda, se do nich během chvilky opět vrátili. Provádět pravidelnou kontrolu hnízd, je velice důležité. Zamezíme tak mnohem více nežádoucím událostem v našem chovu, než kdybychom toto neprováděli. Nikdy bychom však neměli kontrolu provádět za každou cenu tak, že začneme s hnízdní budkou nebo se samotným hnízdem rumplovat, až ptáci vyletí jen proto, že se do ní chceme podívat. Kontrola musí být vždy cílená, rychlá a bez zbytečného zdržování. Kdy přesně a jak kontrolu provádět, záleží především na tom, jaké druhy a v jakém zařízení chováme. Dalo by se říct, že pokud chováme jakékoli druhy v prostorných zarostlých voliérách, neměl by zde nastat větší problém při kontrole. Tady, jakmile pták sedící v hnízdě spatří, že se k němu přibližujeme, hnízdo většinou opustí a odletí někam na opačnou stranu voliéry, takže v ten okamžik pro nás nastává prostor pro nezbytnou kontrolu. V zarostlých voliérách bývají hnízda většinou dobře maskovaná, musíme být proto velice opatrní, abychom hnízdo nebo snůšku neponičili. K tomuto účelu je dobré využít některých praktických pomůcek, se kterými se dostaneme i do hustě spletených hnízd aniž bychom hnízdo poničili. batery k prosvícení vajíček prosvícení vajíček Já používám na kontrolu oplozených vajíček baterku ve tvaru propisovací tužky. S ní snadno zkontroluji oplozená vajíčka přímo v hnízdě. Pro následné odstranění neoplozených vajíček používám dlouhou plastovou lžičku. Jiná situace nastává u klecového chovu. Tam už záleží na zkušenostech chovatele, v jaký okamžik je vhodné kontrolu provádět. Některé druhy, jako například Zebřička, Chůvička, ale často i Amadina gouldové nejsou na kontrolu hnízdních budek až tak choulostivé. Někdy dokonce musíme sedící samičku v hnízdě odstrčit, abychom mohly kontrolu vůbec provést. Naopak u mnoha jiných druhů musíme na správný okamžik vyčkat. Takže jakmile takový jedinec hnízdo sám opustí, je ten pravý čas provést co nejrychlejší kontrolu (jak je snůška početná, jsou-li vajíčka oplozena, případně provést kroužkování mladých a td.). Po takovéto kontrole je dobré předložit ptákům nějaký pamlsek, třeba jen klásek senegalského prosa a dále je ponechat v klidu. Neznamená to, že hned musíme opouštět ptačí místnost, postačí, když si nebudeme zkontrolované klece zbytečně dál všímat. Některé druhy provádějí ve svých hnízdech během odchovu neustálý pořádek tím, že z hnízda odstraňují trus mladých. Není to časté, ale může se stát, že pokud kroužkujeme mladé v hnízdě stříbrnými kroužky, mohou je staří z hnízda omylem vyhodit v domnění, že objevili nějakou nečistotu a ta prostě musí ven. Tomu lze zabránit, když začneme používat kroužky matných barev. Ve svém chovu používám nejraději kroužky tmavě zelené, hnědé nebo černé barvy. Stavbu voliér či chovných klecí, kde chceme ptáky v budoucnu nechávat také hnízdit, plastová lžička odstranění neoplozených vajíček bychom měli vždy důkladně promyslet tak, aby vyhovovali, jak potřebám ptáků kteří se v nich musí cítit dobře, tak nám pro snadnou obsluhu a kontrolu hnízd. Výborné jsou například chovné klece větších rozměrů, jejichž velikost můžeme ještě upravovat zasunovatelnými přepážkami. Když máme v takovéto kleci chovný pár, můžeme zde provádět kontrolu tím způsobem, že na dobu nezbytně nutnou oddělíme ptáky od prostoru, kde mají hnízdo právě zasunutou přepážkou a jakmile kontrolu dokončíme, přepážku opět vyjmeme. Ptáci tak v průběhu naší kontroly nevidí, jak se jim hrabeme v hnízdě.

Tomáš Prachař

Nahoru