- www.penkavy-nadherne.cz -

genetika


Genetika jako taková je velice široký pojem, ve kterém se objevuje pro mnohé spousta zdánlivě nesrozumitelných výrazů, kterými vás nechci zbytečně zatěžovat. Je určitě dobré prostudovat nějakou literaturu zabývající se podrobněji genetikou a takové výrazy postupně vstřebat. Nyní se pokusím stručně a snad i srozumitelně popsat alespoň některé pojmy s nimiž se s největší pravděpodobností v chovu mutací setkáte:

Chromozomové páry
Dark factor
Crossing-over

Dále pak neméně důležité různé typy dědičnosti. Každá mutace má jistý typ dědičnosti, který bychom měli znát. Jen tak můžeme s chovem mutací cíleně pracovat. Pokud tento typ neznáme, nezbývá než ho zjistit. To může trvat i několik let, abychom měli úplnou jistotu. Měli bychom také vědět, jak nejlépe sestavit páry, které nám odchovají silné a dále chovu schopné mutační potomstvo. Ne všichni chovatelé tak činí a proto se v chovech objevuje spousta neplodných nebo choulostivých ptáků. Skutečná kvalita chovu mutací je skryta hlavně ve znalosti a trpělivosti svědomitého chovatele a ne co nejrychleji, za každou cenu získat mutační ptáky. Nyní můžete pomocí odkazů prostudovat čtyři typy dědičnosti, podle kterých se dá následně vypočítat vzhled (fenotyp) i genetická výbava (genotyp) vašich odchovů.

Autosomální dominantní dědičnost
Autosomální recesivní dědičnost
Recesivní dědičnost vázaná na pohlaví
Dominantní dědičnost vázaná na pohlaví
Dále můžete rovněž pomocí odkazů nahlédnout a prostudovat konkrétní chov mutací některých drobných exotů:

Amadina gouldové
Amada červenohlavá
Pásovník dlouhoocasý
Astrild rákosní
Amadina diamantová
Astrild bělolící


Existují také takzvané genetické Kalkulačky pro určité druhy (viz sekci ke Ke stažení), tam však informace potřebné k docílení skutečně kvalitních jedinců nenaleznete.
Jinak skvělý pomocník!!!
Informace, ze kterých jsem čerpal pro vypracování této genetiky jsou převážně z www.mutavi.info

Nahoru