- www.penkavy-nadherne.cz -

dominantaní dědičnost vázaná na pohlaví

Dominantní dědičnost vázaná na pohlaví

Mutace s touto dědičností jsou dominantní, avšak vázané na pohlavní X chromozomy. To znamená, že samečkové mají dva X chromozomy, tedy v tomto případě mohou být buďto jedno nebo dvou faktoroví. Zatím co samičky mají pouze jeden X chromozom a druhý Y chromozom, tak mohou být pouze jedno faktorové. V případě ne úplné dominantní dědičnosti má většinou jedno faktorová samička stejné zbarvení jako dvou faktoroví sameček. Zatím co jedno faktoroví sameček je zbarven někde na půl mezi přírodním a dvou faktorovou mutací. Proč tomu tak je? Vysvětlení je jednoduché. U jedno faktorových dominantních mutací máme vždy na jednom ze dvou X chromozomů mutační gen, který svou dominancí dokáže změnit přírodní formu. Druhý, nemutovaný X chromozom zajišťuje určitou protiváhu, která brání plnému projevu mutačního genu. U samiček druhý X chromozom chybí. Proto vzhled (fenotyp) samičky je takový, jaký gen se nachází na jejím jediném X chromozomu.
Nyní si tuto dědičnost předvedeme dvěmi názornými tabulkami:


tabulka č.1

samec - mutace (2f)
samice -    přírodní   
mutace
mutace
přírodní
     Y     

0,1/1,0
     mutace     
     mutace     
přírodní
přírodní
mutace
přírodní
mutace
    Y    
mutace
    Y    
mutace
    Y    


Výsledek: Samečkové - 100% mutace (1f)
Samičky - 100% mutace (1f)


tabulka č.2

  samec - mutace (1f)  
samice - mutační (1f)  
přírodní
mutace
mutace
     Y     

0,1/1,0
     přírodní      
     mutace      
mutace
přírodní
mutace
mutace
mutace
    Y    
přírodní
    Y    
mutace
    Y    


Výsledek:Samečkové - 50% mutace (1f)
50% mutace (2f)
Samičky - 50% přírodní
50% mutace (1f)


Tímto způsobem můžeme dále kombinovat.
Tuto dominantní dědičnost vázanou na pohlaví mají například mimo jiné amadiny gouldové žluté, u kterých však o odstínu žluté, zlaté s převlekem a pastelové rozhoduje ještě barva prsou (čtěte více o mutacích amadiny gouldové ).Nahoru