- www.penkavy-nadherne.cz -

dark factor

V chovu barevných mutací ptáků existuje i takzvaný tmavý faktor, nazývaný také "dark factor". Tmavý faktor je neúplnou dominantní mutací, která mění strukturu peří a to šířku její komůrkové vrstvy. Například u světle zelených ptáků se tmavý faktor projeví tak, že pokud vlastní zelený jedinec jeden faktor (1f) bude jeho barva tmavě zelená, pokud vlastní dva faktory (2f) jeho barva bude olivová. Chov ptáků s tmavým faktorem nikterak nezpůsobuje vznik slabších jedinců. Tmavý faktor pouze zapříčiní zúžení šířky komůrkové vrstvy a tak paprsky jsou od sebe o něco dále a barvy a háčky do sebe nezapadají tak dobře jako u normálního pera. Přítomnost druhého tmavého faktoru šířku korové vrstvy ještě sníží a tak výsledný efekt je o to silnější. Vzhledem k tomu, že se chromozomy vyskytují vždy v párech, tak nemůže mít jedinec více než dva tmavé faktory. Tmavý faktor nemá také žádný vliv na navýšení tmavého pigmentu, tedy nikterak nezpůsobuje tmavnutí kůže ani drápků. Přesto je lepší vyhnout se páření dvou dvoufaktorových jedinců. Mnohem vhodnější je pářit dvoufaktorového jedince s protějškem bez tmavého faktoru. Takové odchovy budou sice pouze jednofaktorové, ale budou mít lepší kvalitu opeření. Pokud chcete odchovat dvoufaktorové jedince, tak je lepší spojit dva jednofaktorové. Z takového spojení docílíme dvoufaktorových mláďat pouze 25%, ale také budou mnohem lepší kvality. Obecně by se dalo konstatovat, že vštěpením tmavého faktoru do některých barevných mutací různých druhů ptáků, můžeme získat nové zajímavé barevné rázy. Projev tmavého faktoru můžeme vidět například u amady červenohlavé (modré mutace).


Nahoru