- www.penkavy-nadherne.cz -

chromozomové páry

Ne každému chovateli je jasné rozdělování barevných mutací podle počtu faktorů (genů) a to zdali se jedná o jedno či dvou faktorové jedince. Osobně si myslím, že je velice důležité tomuto porozumět a proto se pokusím o stručné vysvětlení v následující části.

Každý živý tvor, tedy i ptáci vlastní určitou genetickou výbavu (genotyp), která je umístěna na jejich tak zvaných chromozomových párech v jádru buňky, přesněji řečeno každá dědičná vlastnost je umístěna vždy na jednom z těchto chromozomových párů, kde jejich počet je u každého druhu různý. Tyto chromozomové páry se také liší svojí délkou a jsou nazývány autosomální chromozomy. Existují ještě chromozomy, u kterých je viditelný rozdíl mezi oběma pohlavími a to tak, že samečkové mají oba dva X chromozomy stejně dlouhé, zatím co u samiček má jeden chromozom X normální velikost, ale druhý nazývaný Y je viditelně kratší a ten dědičné vlastnosti nepřenáší. Tyto pak nazýváme pohlavní chromozomy.

Při sestavení chovného páru pak následně předávají svému potomstvu genetickou výbavu oba rodiče a to vždy pouze polovinu z každého jejich chromozomového páru, čímž nám vzniká nový jedinec s vlastní genetickou výbavou umístěnou na jeho nově vzniklých chromozomových párech. Nyní se již mohou také viditelně projevit některé dědičné vlastnosti získané z poloviny od otce a z poloviny od matky nebo mohou být umístěny pouze na polovině chromozomového páru a tudíž bude tento jedinec na tuto vlastnost dále pouze štěpitelný.

O jedno či dvou faktorových mutacích hovoříme hlavně u dominantní dědičnosti, kde se tato "barva" projeví už tehdy, je-li přítomna alespoň na jedné polovině chromozomového páru, takový jedinec je pak jedno faktorový. Je-li přítomna na celém chromozomovém páru, bude tento jedinec dvou faktorový. Přesto bych používal pojmenování podle počtu faktorů i u mutací recesivních i přesto že se u nich tato vlastnost projeví až tehdy, je-li umístěna na celém chromozomovém páru. Pro označení celého genotypu je však tato informace důležitá, zvláště pak při výpočtech barevnosti potomstva.


Nahoru