- www.penkavy-nadherne.cz -

chov amaranta malého

Amarant malý - Lagonosticta senegala

Pár Amarantů malých biotop Obývá převážnou část tropické Afriky od okrajů Sahary, směrem na jih až po Natal a Transvaal. Žije většinou v blízkosti lidských obydlí, v zahradách nebo přímo na domech. Je poměrně krotký a důvěřivý. Pro stavbu hnízda nemá nikterak vyhraněné nároky. Zahnízdí jak v dutinách stromů, tak v keři, ve vysoké trávě ale i přímo na domech, nebo chýších domorodců. Pro stavbu hnízda používá seno, různé kořínky a vystýlá jej 1,0 Amarant malý nejraději bílým peřím. Je kulovité s postraním vletovým otvorem. Snůška čítá obvykle 3 až 5 čistě bílých vajíček, ze kterých se po 12 dnech líhnou mláďata. Ta opouštějí hnízdo zhruba za 18 až 20 dnů a rodiče se o ně ještě dalších 14 dnů starají, než jsou zcela samostatní. Do Evropy byl poprvé dovezen v 18. století. Jeho cena nebyla příliš vysoká, proto patřil k nejhojněji chovaným druhům drobných exotů. Po dovozu je dosti choulostivý, zvláště pak samičky, kterých byl velký nedostatek. Jedna samička připadala na tři samečky a také její cena byla vyšší. Dobře aklimatizovaní ptáci jsou však velice otužilí a snášejí bez obtíží i krátkodobý pokles teploty k bodu mrazu. Amaranti malý se dají chovat jak v prostorných voliérách, tak i v menších klecích. Já jsem choval Amaranty v zarostlých, zahradních voliérách od dubna do října ve společnosti různých druhů 1,0 Amarant malý0,1 Amarant malý astrildů. Zde vychovávali mladé bez větších problémů. Dokonce se mi jednou stalo, že i s jejich poměrně malou postavou, vyhnali z hnízda Astrildy rákosní, kteří už měli snesená vajíčka a sami pak v pohodě vyvedli jejich potomstvo. Je známo, že i v přírodě do jejich hnízd snášejí s oblibou svá vajíčka například Atlásek malý a Amaranti pak jejich potomstva vyvádějí (hnízdní parazitizmus). Amarant malý je mírumilovný a krásný ptáček, jehož velkou předností je zřetelný rozdíl mezi samečkem a samičkou. Za určitých podmínek ho lze doporučit i začínajícím chovatelům.

Nahoru