- www.penkavy-nadherne.cz -

autosomální dominantní dědičnost

Autosomální dominantní dědičnost

U této mutace disponující autosomální dominantní dědičností nám stačí vlastnit pouze jednoho chovného jedince, abychom již v generaci F1 odchovali část potomstva nesoucí jeho vlastnosti. Ostatní přírodně zbarvené odchovy však nejsou na tuto mutaci štěpitelné. To znamená, že pták je buďto mutační nebo ne. U této mutace existují jedno a dvou faktoroví jedinci. Děje se to tak, že dědičné vlastnosti se nacházejí na chromozomech. Tyto chromozomy jsou v jádru buněk a vždy se vyskytují po dvou. Jsou to tedy tak zvané chromozomové páry. Každá taková buňka má několik autosomálních chromozomů (jejich počet je u každého druhu různý) a na nich se nacházejí autosomální vlastnosti. Kromě toho existují ještě pohlavní chromozomy (více v jiném způsobu dědičnosti). Z těchto reprodukčních buněk se u samečka vyvine spermie a u samičky vajíčko. Tato vajíčka a spermie mají jen jednu sadu chromozomů, to znamená jednu část chromozomového páru. Při oplození se polovina chromozomových párů obou rodičů sloučí a tím vytvoří nový pár chromozomů u nového jedince. Ten tedy geneticky získal 50% dědičných vlastností od otce a 50% od matky. Pokud jeden z rodičů předá mláděti chromozom s dominantní vlastností a druhý bez ní, bude toto mládě jedno faktorové. Pakliže mutační chromozom s dominantní vlastností předají oba rodiče, bude mládě dvou faktorové.
Nyní si tuto dědičnost předvedeme názornou tabulkou:


Samec i samička jsou jedno faktorové dominantní mutace.

samec - 1f 
samice - 1f
přírodní
mutace
přírodní
mutace

0,1/1,0
     přírodní     
     mutace     
přírodní
přírodní
přírodní
přírodní
mutace
mutace
přírodní
mutace
mutace
mutace


Výsledek: 25% dvou faktorové mutace
50% jedno faktorové mutace
25% přírodní (zelené)


Tímto způsobem můžeme dále kombinovat.
Tuto autosomální dominantní dědičnost mají například, mimo jiné dominantní straky.Nahoru