- www.penkavy-nadherne.cz -

Chov Astrildů rudokrkých

Anglický název: Painted Finch.
Německý název: Gemalter Astrild.
Holandský název: Geschilderde Astrildes

Astrild rudokrký obývá střední, západní a severozápadní část Austrálie a severozápad Queenslandu. Objeven a popsán byl v roce 1839 známým malířem a cestovatelem Johnem Gouldem. Zbarvením se samec od samičky zřetelně liší, zvláště podle výrazné červené masky okolo zobáčku, která sahá až za oko a také podle výrazné červené skvrny na břiše. Tyto znaky mají samičky jen nepatrné. Mláďata se podobají samici, ale barvy jsou pouze nevýrazné a zobáček je celý tmavý.
Potrava: Z vlastní zkušenosti vím, že moji ptáci mají nejraději senegalské proso v klasech, drobné žluté proso a mohár. Chovný pár Všechny větší druhy, jako například bílé proso nebo lesknice nechávají bez povšimnutí. Z toho důvodu krmím směs Pretige Premium pro africké druhy, která je dosti drobná. Potravu ptáci přijímají nejraději ze země a na zemi také v průběhu dne často odpočívají. Rádi berou křehký salát, salátovou okurku a čerstvé nedozrálé senegalské klasy. V době odchovu mláďat dávám kvalitní průmyslově vyráběnou vaječnou míchanici Prachtfinken Animal, kterou míchám dílem z vařeného prosa tak, aby byla vlhká a ne lepkavá. Živočišné krmení nepodávám. U zakoupeného živého hmyzu někde na burze, totiž nevíte čím byl živen a domácí chov mi nikdy delší dobu nevydržel. Důležitou součástí potravy samiček je stálý dostatek vápníku v podobě převařených slepičích skořápek nebo gritu a v době snůšky ještě přidávám do vody Calcivet, který se mi moc osvědčil. Právě období snůšky je pro samičky dosti vyčerpávající a podcenění těchto potřeb přináší velmi často fatální následky.
Chov: Na umístění nejsou astrildi rudokrcí zvláště nároční, i když je potřeba říci, že lépe se cítí ve větší kleci nebo voliéře. Měl jsem v chovu před několika lety také pár, který spolehlivě odchovával mladé v kleci o rozměrech 60x40x30 centimetrů. Ve voliéře s jinými druhy jsou vždy mírumilovní a klidní. S chovem více párů společně nemám zkušenost. Hnízdo staví raději volně v připravených houštinkách, často obsadí i opuštěná hnízda jiných druhů. Jako stavivo používají kokosové vlákno, přednost dávají světlému před hnědým. samička s mladými Má-li možnost, samec uvnitř celé hnízdo vypolstruje bílou kozí srstí. Vchod do hnízda zůstává poměrně velký, takže je dovnitř často dobře vidět. Snůška bývá u mladých samic obvykle 4, u starších 5 i 6 vajíček. V zahřívání se oba rodiče pravidelně střídají. Mláďata se líhnou obvykle 16 den, ale někdy také o den později, záleží na okolní teplotě a jak pevně ptáci sedí. V prvních dnech po vylíhnutí se mláďata chovají v hnízdě velmi tiše. Po devíti dnech rodiče přestávají mladé zahřívat. V tomto stádiu vývoje mláďat je potřeba mít se na pozoru a v případě ochlazení uměle zvýšit teplotu, aby mláďata neprochladla. Po třiadvacátém dni stáří opouštějí dobře opeřená mláďata hnízdo, aby se sem ještě často vracela k odpočinku. Brzy se sama naučí přijímat potravu a stávají se samostatnými. Krátce po přepeření do šatu dospělosti, se začíná objevovat u mladých zájem o opačné pohlaví. Je však na chovateli samém, aby do dalšího chovu zařadil jen jedince zdravé a hlavně dostatečně vyspělé. To znamená, ptáky staré nejméně deseti měsíců.

autor článku - Milan Šísl

Nahoru