- www.penkavy-nadherne.cz -

mutace astrildů rákosních


Každý kdo se zabývá chovem mutací ví, že je potřeba zvláště v této disciplíně dodržovat určitá pravidla, abychom docílili kvalitních a vitálních odchovů. Stejné je to i s chovem barevných mutací u astrildů rákosních. To znamená, pokud možno nikdy nepárovat spolu dva jedince stejné mutace, protože se tak snižuje jejich vitalita a tím i následná použitelnost do dalšího chovu. Snažme se párovat vždy jednoho mutačního spolu se štěpitelným na mutaci nebo přírodního spolu s mutačním. Mutačních kusů sice nebude sto procentní počet, ale s takovými odchovy můžeme dále bez problémů pokračovat v chovu.


V následující části můžete pomocí odkazů nahlédnout a prostudovat jednotlivé barvy vyskytující se u Astrildů rákosních, se kterými se můžeme setkat v našich chovech a jaké jsou jejich dědičné vlastnosti.

Astrildi rákosní se vyskytují v těchto základních barvách:

Dále mohohu existovat různé kombinace těchto základních barev.

Nyní si ukážeme rozdělení základních barev včetně jejich možných kombinací, včetně genotypu + rozložení gamet pro možný výpočet následující generace pomocí punnetova čtverce
  Samečkové:
 • ZZOO - přírodní (červenozobý) - rozložení genů: ZO
 • ZZŽO - přírodní (červenozobý) / žlutozobé - rozložení genů: ZŽ - ZO
 • ZZŽŽ - přírodní (žlutozobý) - rozložení genů: ZŽ
 • ZPOO - přírodní (červenozobý) / pastel - rozložení genů: ZO - PO
 • ZPŽO - přírodní (červenozobý) / pastel / žlutozobé - rozložení genů: ZŽ - ZO - PŽ - PO
 • ZPŽŽ - přírodní (žlutozobý) / pastel - rozložení genů: ZŽ - PŽ
 • PPOO - pastel (červenozobý) - rozložení genů: PO
 • PPŽO - pastel (červenozobý) / žlutozobé - rozložení genů: PŽ - PO
 • PPŽŽ - pastel (žlutozobý) - rozložení genů: PŽ
 • ZsZOO - přírodní (červenozobý) 1fs - rozložení genů: ZsO - ZO
 • ZsZŽO - přírodní (červenozobý) 1fs / žlutozobý - rozložení genů: ZsŽ - ZsO - ZŽ - ZO
 • ZsZŽŽ - přírodní (žlutozobý) 1fs - rozložení genů: ZsŽ - ZŽ
 • ZsPOO - přírodní (červenozobý) 1fs / pastel - rozložení genů: ZsO - ZO - PsO - PO
 • ZsPŽO - přírodní (červenozobý) 1fs / pastel / žlutozobé - rozložení genů: ZsŽ - ZsO - ZŽ - ZO - PsŽ - PsO - PŽ - PO
 • ZsPŽŽ - přírodní (žlutozobý) 1fs / pastel - rozložení genů: ZsŽ - ZŽ - PsŽ - PŽ
 • PsPOO - pastel (červenozobý) 1fs - rozložení genů: PsO - PO
 • PsPŽO - pastel (červenozobý) 1fs / žlutozobé - rozložení genů: PsŽ - PsO - PŽ - PO
 • PsPŽŽ - pastel (žlutozobý) 1fs - rozložení genů: PsŽ - PŽ
 • ZsZsOO - přírodní (červenozobý) 2fs - rozložení genů: ZsO
 • ZsZsŽO - přírodní (červenozobý) 2fs / žlutozobé - rozložení genů: ZsŽ - ZsO
 • ZsZsŽŽ - přírodní (žlutozobý) 2fs - rozložení genů: ZsŽ
 • ZsPsOO - přírodní (červenozobý) 2fs / pastel - rozložení genů: ZsO - PsO
 • ZsPsŽO - přírodní (červenozobý) 2fs / pastel / žlutozobé - rozložení genů: ZsŽ - ZsO - PsŽ - PsO
 • ZsPsŽŽ - přírodní (žlutozobý) 2fs / pastel - rozložení genů: ZsŽ - PsŽ
 • PsPsOO - pastel (červenozobý) 2fs - rozložení genů: PsO
 • PsPsŽO - pastel (červenozobý) 2fs / žlutozobé - rozložení genů: PsŽ - PsO
 • PsPsŽŽ - pastel (žlutozobý) 2fs - rozložení genů: PsŽ
  Samičky:
 • ZYOO - přírodní (červenozobý) - rozložení genů: ZO - YO
 • ZYŽO - přírodní (červenozobý) / žlutozobé - rozložení genů: ZŽ - ZO - YŽ - YO
 • ZYŽŽ - přírodní (žlutozobý) - rozložení genů: ZŽ - YŽ
 • PYOO - pastel (červenozobý) - rozložení genů: PO - YO
 • PYŽO - pastel (červenozobý) / žlutozobé - rozložení genů: PŽ - PO - YŽ - YO
 • PYŽŽ - pastel (žlutozobý) - rozložení genů: PŽ - YŽ
 • ZsYOO - přírodní (červenozobý) 1fs - rozložení genů: ZsO - ZO - YsO - YO
 • ZsYŽO - přírodní (červenozobý) 1fs / žlutozobé - rozložení genů: ZsŽ - ZsO - ZŽ - ZO - YsŽ - YsO - YŽ - YO
 • ZsYŽŽ - přírodní (žlutozobý) 1fs - rozložení genů: ZsŽ - ZŽ - YsŽ - YŽ
 • PsYOO - pastel (červenozobý) 1fs - rozložení genů: PsO - PO - YsO - YO
 • PsYŽO - pastel (červenozobý) 1fs / žlutozobé - rozložení genů: PsŽ - PsO - PŽ - PO - YsŽ - YsO - YŽ - YO
 • PsYŽŽ - pastel (žlutozobý) 1fs - rozložení genů: PsŽ - PŽ - YsŽ - YŽ
 • ZsYsOO - přírodní (červenozobý) 2fs - rozložení genů: ZsO - ZO - YsO - YO
 • ZsYsŽO - přírodní (červenozobý) 2fs / žlutozobé - rozložení genů: ZsŽ - ZsO - YsŽ - YsO
 • ZsYsŽŽ - přírodní (žlutozobý) 2fs - rozložení genů: ZsŽ - YsŽ
 • PsYsOO - pastel (červenozobý) 2fs - rozložení genů: PsO - YsO
 • PsYsŽO - pastel (červenozobý) 2fs / žlutozobé - rozložení genů: PsŽ - PsO - YsŽ - YsO
 • PsYsŽŽ - pastel (žlutozobý) 2fs - rozložení genů: PsŽ - YsŽ
Dále si názorně ukážeme příklad, jak vypočítat barevnost odchovů se začleněním pastelové mutace.


Postup pro výpočet vzhledu (fenotypu) a genotypu dané mutace

P - rodičovská generace

Vzhled (fenotyp)
1,0
přírodní
červenozobý
štěpitelný na pastel
Faktory barev

1fZ+1fP+2fO


Genetický zápis

Z P O O


Gamety - pohlavní buňky

ZO, PO


Vzhled (fenotyp)
0,1
         Pastel           
Faktory barev

1fP+Y+2fO


Genetický zápis

P Y O O


Gamety - pohlavní buňky

PO, YO


F1 - výpočet první finální generace

0,1/1,0
ZO
PO
PO
ZPOO
PPOO
YO
ZYOO
PYOO

! najeď myší na výsledná okénka !

Výsledky odchovů v procentech:

Samečkové:
Z P O O = přírodní (červenozobá) / pastel: 25%
P P O O = pastel (červenozobá): 25%
samičky:
Z Y O O = přírodní (červenozobá): 25%
P Y O O = pastel (červenozobá): 25%


Stejným způsobem můžeme dále kombinovat.

Nahoru