- www.penkavy-nadherne.cz -

mutace amady červenohlavé


V chovu mutací u Amady červenohlavé bychom měli dodržovat stejná pravidla, jako při jakémkoli jiném chovu mutací. To znamená, pokud možno nikdy nepárovat spolu dva jedince stejné mutace, protože se tak snižuje jejich vitalita a tím i následná použitelnost do dalšího chovu. Snažme se párovat vždy jednoho mutačního spolu se štěpitelným na mutaci nebo přírodního spolu s mutačním. Mutačních kusů sice nebude sto procentní počet, ale s takovými odchovy můžete bez problémů dále pokračovat v chovu.


V následující části můžete pomocí odkazů nahlédnout a prostudovat jednotlivé barvy vyskytující se u Amady červenohlavé, se kterými se můžeme setkat v našich chovech a jaké jsou jejich dědičné vlastnosti.


Amady červenohlavé se vyskytují v těchto barvách:


Rozdělení základních barev , včetně genotypu + rozložení gamet pro možný výpočet následující generace pomocí punnetova čtverce:
Samečkové:
 • ZZOO - zelená - rozložení genů: ZO
 • ZMOO - zelená/modré - rozložení genů: ZO - MO
 • MMOO - modrá - rozložení genů: MO
 • ZZSO - zelená/recesivní straky - rozložení genů: ZS - ZO
 • ZMSO - zelená/modré/recesivní straky - rozložení genů: ZS - ZO - MS - MO
 • ZZSS - zelená recesivní straka - rozložení genů: ZS
 • ZMSS - zelená recesivní straka/modré - rozložení genů: ZS - MS
 • MMSO - modrá/recesivní straky - rozložení genů: MS - MO
 • MMSS - modrá recesivní straka - rozložení genů: MS
Samičky:
 • ZYOO - zelená - rozložení genů: ZO - YO
 • ZYSO - zelená/recesivní straky - rozložení genů: ZS - ZO - YS - YO
 • ZYSS - zelená recesivní straka - rozložení genů: ZS - YS
 • MYOO - modrá - rozložení genů: MO - YO
 • MYSO - modrá/recesivní straky - rozložení genů: MS - MO - YS - YO
 • MYSS - modrá recesivní straka - rozložení genů: MS - YS
Dále si názorně ukážeme příklad, jak se nejsnadněji dopracovat k modrým recesivním strakám.


Postup pro výpočet vzhledu (fenotypu) a genotypu dané mutace

P - rodičovská generace

Vzhled (fenotyp)
1,0
zelená recesivní
straka
štěpitelný na modré
Faktory barev

1fz+1fm+2fs


Genetický zápis

ZMSS


Gamety - pohlavní buňky

ZS,MS


Vzhled (fenotyp)
0,1
Modrá
štěpitelná na straky 
Faktory barev

1fm+Y+1fs+0


Genetický zápis

MYSO


Gamety - pohlavní buňky

MS,MO,YS,YO


F1 - výpočet první finální generace

0,1/1,0
ZS
MS
MS
ZMSS
MMSS
MO
ZMSO
MMSO
YS
ZYSS
MYSS
YO
ZYSO
MYSO

! najeď myší na výsledná okénka !

Nahoru