- www.penkavy-nadherne.cz -

ag
AG KLUB.CZ

Genetická kalkulačka Amadiny gouldové

Hlavním tvůrcem této mutační genetiky o amadině gouldové je p. Marek Buranský. Já jsem ji pouze upravil a doplnil podle mých představ. Naleznete zde mimo jiné doporučené párování, popis jednotlivých mutací, rozdělení barev podle faktorů i ukázku jak vypočítat barevnost odchovů pomocí tak zvaného Punetova čtverce.

Amadiny gouldové se vyskytují v těchto základních barvách těla(zad):
Samečkové: zelený,zelený pastel,žlutý,modrý,modrý pastel,stříbrný.
Samičky: zelená,žlutá,modrá,stříbrná.

Popis dědičnosti jednotlivých barev


Zelená řada:(Dominantní dědičnost vázaná na pohlaví) fenotyp zelená. Dominantní vůči modré a co-dominantní (spoludominantní) se žlutou. Když zelená barva je vázaná na pohlavní X chromozomy a samečkové mají 2 X chromozomy, mohou mít tedy 2 faktory zelené nebo 1 faktor zelené a druhý by byl v tomto případě pro žlutou barvu. Samičky mají jen jeden chromozom X a jeden Y, takže mohou být pouze jednofaktorové. V praxi to znamená, že jaká barva se nachází na jejich pohlavním X chromozomu, ta se u nich ve fenotypu také projeví. Nemohou však na ní být štěpitelné.
Žlutá řada:(Dominantní dědičnost vázaná na pohlaví, co-dominantní se zelenou a dominantní vůči modré) fenotyp zelený pastel, zlatá s převlekem, žlutá.V tomto případě mohou mít samečkové dva faktory žluté nebo jeden žluté, kde druhý je v tomto případě vázaný na zelenou. Samičky mohou mít jen jeden faktor žluté barvy a tak jejich fenotyp je stejný jako u samečků se dvěma faktory žluté barvy. Nemohou však na ní být štěpitelné. Sameček s jedním faktorem žluté a jedním faktorem zelené barvy má u fialovoprsých fenotyp zeleného pastela, zatímco u běloprsých to je zlatý s převlekem a má šedomodrý límeček kolem krku. Sameček se dvěma faktory žluté barvy má u fialovoprsých fenotyp zlatá s převlekem, zatímco u běloprsých je čistě žlutý bez šedomodrého límečku.
Modrá řada:(Autosomální recesívní dědičnost), není tedy vázaná na pohlavní X chromozomy. Fenotyp modrá, modrý pastel, stříbrná, bílá. U modré mutace mohou mít samečkové i samičky dva faktory modré barvy a ta se u nich ve fenotypu také projeví. Nebo mohou mít pouze jeden faktor modré a budou tedy na modrou štěpitelní. Modrý pastel je kombinace jednoho pohlavního X chromozomu se žlutou barvou + druhého pohlavního X chromozomu se zelenou barvou + 2 faktory modré, pouze u fialovoprsých samečků. Protože jsou pro tuto kombinaci potřebné dva pohlavní X chromozomy a samičky mají pouze jeden pohlavní X chromozom, tak nikdy nemohou být pastelové. Pastelová modrá se nikdy neobjeví u samečků s bílými prsy. Tam bude mít fenotyp stříbrná. Stříbrné tělo vznikne kombinací žlutých genů s modrými. Tedy dvoufaktorový modrý pták v kombinaci se žlutými faktory na pohlavních X chromozonech bude stříbrný. Označení podle faktorů: samečkové - 2 faktory žluté + 2 faktory modré, samičky - 1 faktor žluté + 2 faktory modré. Tato kombinace faktorů bude u černohlavých, běloprsých ptáků mít fenotyp čistě bílých jedinců.

zvětšitDoporučené párování amadiny gouldové k docílení kvalitních a chovuschopných mutačních jedinců


(a) Modrá mutace: Nikdy nepárujte dva modré spolu! Nejlepší je spárovat zelené (přírodní) štěpitelné na modré spolu s modrými. Takhle sice v generaci F1 získáte pouze 50% zelených štěpitelných na modré a 50% modrých, ale ptáci budou kvalitní, se kterými můžete nadále pracovat. Pokud začínáte a máte pouze modré a čistokrevné zelené, tak jejich spojením získáte v generaci F1 100% zelených štěpitelných na modré. Dále můžete také párovat dva zelené štěpitelné na modré, ale musíte počítat s tím, že vaše odchvy budou 50% zelený/modré, 25% modré, ale také 25% čistokrevné zelené, které od štěpitelných ze vzhledu nerozeznáte. Při sestavování párů se pokud možno snažte, aby také barvy prsou a hlav byly spojeny štěpitelný X mutační nebo čistokrevný X mutační. Takto si zajistíte skutečnou kvalitu dále použitelných odchovů. Pamatujte, že je vždy lepší umět si dopředu vypočítat barvu a případnou štěpitelnost odchovů, než získat mrzácké potomstvo opakovaným spojováním dvou stejných mutačních kusů.

(b)Žlutá mutace: U této mutace nikdy nepárujte žlutou běloprsou nebo zlatou fialovoprsou samičku s dvou faktorovým žlutým samečkem.ag 2fž Toho poznáte jednoduše: Pokud je sameček ,,zlatý s převlekem" fialovoprsý, nebo ,,žlutý" běloprsý bez šedomodrého límečku, tak má dva faktory žluté barvy. Takového samečka párujte pouze s přírodní, případně s modrou samičkou. Pro docílení kvalitních dvou faktorových žlutých samců párujte žlutou běloprsou nebo zlatou fialovoprsou samičku s jedno faktorovým samečkem.ag 1fž + 1fz Toho poznáte následovně: Všichni samečci s jedním faktorem žluté barvy mají vzhled (fenotyp), u běloprsých ,,zlatý s převlekem" a kolem krku mají šedomodrý límeček. Zatímco u fialovoprsých je to vždy ,,zelený pastel", jehož odstín zelené může částečně sahat až někam ,,ke zlaté", ale rozhodně není tak světlí jako u dvou faktorových zlatých samců.

(c) Stříbrná a bílá mutace: Této mutace docílíme spojením žluté a modré barvy.ag Bílý V první řadě musíme získat žluté či zlaté jedince štěpitelné na modré. Těch docílíme jednoduše, spojením žlutých či zlatých s modrými. Pokud bude rodičovský pár P1 složen z dvou faktorového žlutého samce X modrá samička, oba běloprsý,ag stříbrný bude potomstvo F1 jedno faktorové žluté (zlaté) štěpitelné na modré. Následně můžeme párovat toto potomstvo mezi s sebou. Barevnost odchovů generace F2 si můžeme vypočítat rozdělením faktorů barev do punetova čtverce pomocí vzoru a přehledných tabulek uvedených níže. S takovéhoto spojení nám můžou vyjít i bílý jedinci, za předpokladů, že budou jak běloprsý ta černohlavý. Bílý samci mají faktory 2fž + 2fm a bílé samičky mají 1fž + 1Y + 2fm. Tyto odchovy párujte zpětně s čistokrevnými přírodními jedinci a tak získáte další generaci kvalitních štěpitelných ptáků. Věřte, že není kam se hnát a v chovu mutací dvojnásob.


Mutace je v podstatě dědičná změna vlastnosti nějakého znaku organizmu a je podmíněná změnou v genu. To znamená, že mutovaný gen je přenosný na potomstvo a jeho projevy se dají vypočítat podle Mendelových zákonů, například pomocí Punnetova čtverce.
Rozložením genů do Punnetova čtverce se dá vypočítat pravděpodobnost vzhledu (fenotypu) a genotypu potomstva generace F1 a to jak barva těla (zad), tak barva prsou a hlavy. Spojením těchto výsledků zjistíme celkový fenotyp a genotyp daného jedince. I když se barva každé části těla (hlava,prsa,záda) dědí v genotypu nezávisle na sobě, tak ve vzhledu (fenotypu) na sebe vliv mají. Zvláště barva prsou může ovlivnit celkový vzhled (fenotyp) dané mutace a proto jí musíme uvést v názvu mutace do tabulky. Důvod je ten, že například zelený pastel to je 1f(z)+1f(ž) má u bílých prsou fenotyp zlatá s převlekem.


Postup pro výpočet vzhledu (fenotypu) a genotypu dané mutace

P - rodičovská generace

Vzhled (fenotyp)
1,0
zelený pastel
štěpitelný na modré
! (fialová prsa) !
Faktory barev

1fz+1fž+1fm+0


Genetický zápis

ZŽMO


Gamety - pohlavní buňky

ZM,ZO,ŽM,ŽO


Vzhled (fenotyp)
0,1
žlutá(zlatá)
štěpitelný na modré
! (fialová prsa) !
Faktory barev

1fž+Y+1fm+0


Genetický zápis

ŽYMO


Gamety - pohlavní buňky

ŽM,ŽO,YM,YO


F1 - výpočet první finální generace

0,1/1,0
ZM
ZO
ŽM
ŽO
ŽM
ZŽMM
ZŽMO
ŽŽMM
ŽŽMO
ŽO
ZŽMO
ZŽOO
ŽŽMO
ŽŽOO
YM
ZYMM
ZYMO
ŽYMM
ŽYMO
YO
ZYMO
ZYOO
ŽYMO
ŽYOO

! najeď myší na výsledná okénka !

Zde je k nahlédnutí přehledná tabulka barevnosti zad v závislosti na počtu faktorů a barvy prsou. Pomocí této tabulky snadno zjistíte správné složení faktorů barev každé mutace. Těmito pak rozložením do Punetova čtverce (viz výše) můžete snadno vypočítat následné potomstvo.


V těchto tabulkách můžete pro názornější přehled mutací amadiny gouldové zobrazit také foto, pomocí odkazů ve formě jednotlivých genotypů

Samečkové

Fialová prsa

 Hlava
 Počet faktorů 
    Genotyp    
                     Vzhled (fenotyp)                   
 
 
 
1
1
0
0
 ZZ00 
            Zelená           
 
 
 
1
1
0
0
 ZŽ00 
      Zelený pastel      
 
 
 
1
1
0
0
 ŽŽ00 
              Zlatý             
 
 
 
1
1
1
1
ZZMM
            Modrý            
 
 
 
1
1
1
1
ZŽMM
       Modrý pastel      
 
 
 
1
1
1
1
ŽŽMM
           Stříbrný           
 
 
 
1
1
1
0
ZZMO
      Zelený/Modrý      
 
 
 
1
1
1
0
ZŽMO
Zelený pastel/Modrý
 
 
 
1
1
1
0
ŽŽMO
       Zlatý/Modrý        

Bílá prsa

 Hlava
 Počet faktorů 
    Genotyp    
                     Vzhled (fenotyp)                   
 
 
 
1
1
0
0
 ZZ00 
            Zelená           
 
 
 
1
1
0
0
 ZŽ00 
              Zlatý             
 
 
 
1
1
0
0
 ŽŽ00 
              Žlutý             
 
 
 
1
1
1
1
ZZMM
            Modrý            
 
 
 
1
1
1
1
ZŽMM
           Stříbrný           
 
 
 
1
1
1
1
ŽŽMM
           Stříbrný           
 
 
 
1
1
1
0
ZZMO
      Zelený/Modrý      
 
 
 
1
1
1
0
ZŽMO
       Zlatý/Modrý        
 
 
 
1
1
1
0
ŽŽMO
       Žlutý/Modrý        

Samičky

Fialová prsa

 Hlava
 Počet faktorů 
    Genotyp    
                     Vzhled (fenotyp)                   
 
 
 
1
Y
0
0
 ZY00 
            Zelená           
 
 
 
1
Y
0
0
 ŽY00 
             Zlatá             
 
 
 
1
Y
1
1
ZYMM
            Modrá            
 
 
 
1
Y
1
1
ŽYMM
          Stříbrná           
 
 
 
1
Y
1
0
ZYMO
     Zelená/Modré      
 
 
 
1
Y
1
0
ŽYMO
      Zlatá/Modré        

Bílá prsa

 Hlava
 Počet faktorů 
    Genotyp    
                     Vzhled (fenotyp)                   
 
 
 
1
Y
0
0
 ZY00 
            Zelená           
 
 
 
1
Y
0
0
 ŽY00 
              Žlutá             
 
 
 
1
Y
1
1
ZYMM
            Modrá            
 
 
 
1
Y
1
1
ŽYMM
           Stříbrná           
 
 
 
1
Y
1
0
ZYMO
      Zelená/Modré      
 
 
 
1
Y
1
0
ŽYMO
       Žlutá/Modré        


Barvy hlav u amadiny gouldové

O zbarvení hlavy rozhodují dva geny (S) a (T). Gen (S) je odpovědný za rudou respektivě žlutou barvu, naopak gen (T) za přítomnost či nepřítomnost tmavohlavosti. Jejich vzájemnost se označuje jako "recesivní epistáze". Kombinací těchto dvou genů může vzniknout celkem 15 různých genotypů. Samozřejmě že u daného jedince musíme znát jeho genotyp který není podle vzhledu (fenotypu) často poznat a pokud toto nevíme zjistíme to až podle barevnosti potomků.

Barvu hlavy můžeme vypočítat rovněž pomocí punnetova čtverce, musíme však znát přesný genotyp obou rodičů, což mnohdy není jednoduché. Pokud si však budeme vést přesnou evidenci chovu, tak se k takovým informacím dopracujeme. Existující barvy hlav, včetně dědičností i popisem genotypu můžete prostudovat v následující části. Nejprve si ukážeme příklad pro výpočet barevnosti hlav: sameček = červenohlavý štěpitelný na černou i žlutou - genotyp (SsTt) + samička = černohlavá - genotyp (SStY)


F1 - výpočet první finální generace

0,1/1,0
ST
St
sT
st
St
SSTt
SStt
SsTt
Sstt
SY
SSTY
SStY
SsTY
SstY

! najeď myší na výsledná okénka !

Přehled jednotlivých barev hlav s označením genotypu a popisem dědičnosti

Červenohlavá:
Fenotyp: červená hlava a červená špička zobáku.
Dědičnost je dominantní vázaná na pohlaví.
Samečkové genotyp:
SSTT - (čistokrevná červenohlavá)
SSTt - (červenohlavá štěp. na černohlavé)
SsTT - (červenohlavá štěp. na žlutohlavé)
SsTt - (červenohlavá štěp. na žluto i černohlavé)
Samičky genotyp:
SSTY - (čistokrevná červenohlavá)
SsTY - (červenohlavá štěp. na žlutohlavé)
Červená barva hlavy je ve fenotypu jasná u zelených ag, podle kterých je také pojmenovaná. U žluté mutace má o něco málo ostřejší odstín. U modré, modrých pastelů a stříbrné mutace se její odstín pohybuje někde od okrově hnědé až po světle krémovou, záleží částečně i na barvě prsou.
Černohlavá:
Fenotyp: černá hlava a červená špička zobáku.
Dědičnost je recesivní vázaná na pohlaví.
Samečkové genotyp:
SStt - (čistokrevná černohlavá)
Sstt - (černohlavá štěp. na žlutohlavé)
Samičky genotyp:
SStY - (čistokrevná černohlavá)
SstY - (černohlavá štěp. na žlutohlavé)
Černá hlava je ve fenotypu jasná u zelených ag podle kterých je také pojmenovaná. U žluté mutace se veškeré černě zbarvené peří, tedy i barva hlavy přemění na odstín šedivé až čistě bílou. O její intenzitě rozhoduje jestli jsou samečci s jedním nebo se dvěma faktory žluté, samičky mohou být pouze jednofaktorové a jestli jsou ptáci běloprsé či fialovoprsé. U modré mutace je černá barva také jasná a svůj odstín mění pouze jeli modrá barva v kombinaci se žlutou, to znamená že například stříbrná mutace s jedním faktorem žluté a bílými prsy bude mít světle šedou barvu, zatím co se dvěma faktory žluté a bílými prsy (samečkové, u samiček je vždy pouze jeden F žluté) bude hlava zbarvena čistě bíle, takže i celí takoví jedinec bude bílý. U samečků, modrých pastelů tedy 1fZ + 1fŽ + 2fM pouze fialová prsa bude barva hlavy tmavě šedá.
Žlutohlavá:
Fenotyp: žlutooranžová hlava a žlutá špička zobáku.
Dědičnost je autosomální recesivní.
Samečkové genotyp:
ssTT - (čistokrevná žlutohlavá)
ssTt - (žlutohlavá štěp. na černohlavé)
sstt - POZOR: ag s tímto složením genů mají barvu hlavy černou, někdy se slabě žlutým nádechem (nebývá pravidlem) a špička zobáku je žlutá. Tyto ag jsou tedy černohlavé ale geneticky jsou žlutohlavé, což znamená že jejich dědičnost je odlišná od čistokrevných žlutohlavých i čistokrevných černohlavých, ale i černohlavých štěp. na žluté, stejně jako žlutohlavých štěp. na černé.
Samičky genotyp:
ssTY - (čistokrevná žlutohlavá)
sstY - POZOR: ag s tímto složením genů mají barvu hlavy černou, někdy se slabě žlutým nádechem (nebývá pravidlem) a špička zobáku je žlutá. Tyto ag jsou tedy černohlavé ale geneticky jsou žlutohlavé, což znamená že jejich dědičnost je odlišná od čistokrevných žlutohlavých i čistokrevných černohlavých, ale i černohlavých štěp. na žluté.
Žlutooranžová barva hlavy (dále jen žlutohlavá) je ve fenotypu jasná u zelených ag podle kterých je také pojmenovaná. U žluté mutace má o něco málo ostřejší odstín oranžové. U modré, modrých pastelů a stříbrné mutace se její odstín pohybuje někde od okrové, až po světle krémovou, někdy až skoro bílou, záleží také na barvě prsou.Barvy prsou u amadiny gouldové

U barvy prsou budeme vycházet pouze z fialové (FF) dominantní a bílé (BB) recesívní. Vyskytují se ještě mutace růžová a modrá. Jednoduchý výpočet dědičnosti barvy prsou bude vypadat následovně:1,O fialovoprsý štěpitelný na běloprsé (FB) X 0,1 běloprsá (BB)


0,1/1,0
F
B
B
FB
BB
B
FB
BB


Pro vylepšení celé sekce o mutacích amadiny gouldové jsem čerpal, z článků p. Marka Buranského, p. Waltra Wienera a mnoho dalších dostupných zdrojů.

Nahoru