- www.penkavy-nadherne.cz -

mutace amadiny diamantové


Barevných mutací v chovu drobného exotického ptactva stále přibývá. Proto jsem se rozhodl zařadit další, skoro by se dalo říct "domestikovaný" druh, kterým je amadina diamantová. Stejně tak jako u předchozích druhů platí to samé s chovem barevných mutací u amadiny diamantové. To znamená, pokud možno nikdy nepárovat spolu dva jedince stejné mutace, protože se tak snižuje jejich vitalita a tím i následná použitelnost do dalšího chovu. Snažme se párovat vždy jednoho mutačního spolu se štěpitelným na mutaci nebo přírodního spolu s mutačním. Mutačních kusů sice nebude sto procentní počet, ale s takovými odchovy můžeme dále bez problémů pokračovat v chovu.


V následující části můžete pomocí odkazů nahlédnout a prostudovat jednotlivé barvy vyskytující se u Amadin diamantových, se kterými se můžeme setkat v našich chovech a jaké jsou jejich dědičné vlastnosti.

Amadiny diamantové se vyskytují v těchto základních barvách:

Dále mohou existovat různé kombinace těchto základních barev.
Nyní si ukážeme rozdělení základních barev včetně jejich možných kombinací, včetně genotypu + rozložení gamet pro možný výpočet následující generace pomocí punnetova čtverce
  Samečkové:
 • ZZOO - přírodní (červenozobá) - rozložení genů: ZO
 • ZZŽO - přírodní (červenozobá) / žlutozobé - rozložení genů: ZŽ - ZO
 • ZZŽŽ - přírodní (žlutozobá) - rozložení genů: ZŽ
 • ZPOO - přírodní (červenozobá) / plavé - rozložení genů: ZO - PO
 • ZPŽO - přírodní (červenozobá) / plavé / žlutozobé - rozložení genů: ZŽ - ZO - PŽ - PO
 • ZPŽŽ - přírodní (žlutozobá) / plavé - rozložení genů: ZŽ - PŽ
 • ZZSO - přírodní (červenozobá) / stříbrné - rozložení genů: ZS - ZO
 • ZZSS - stříbrná (červenozobá) - rozložení genů: ZS
 • ZZSžS - stříbrná (červenozobá)/žlutozobé - rozložení genů: ZSž - ZS
 • ZPSžS - stříbrná (červenozobá)/plavé/žlutozobé - rozložení genů: ZSž - ZS - PSž - PS
 • PPSžS - stříbrnoplavá (červenozobá)/žlutozobé - rozložení genů: PSž - PS
 • ZPSO - přírodní (červenozobá) / plavé / stříbrné - rozložení genů: ZS - ZO - PS - PO
 • ZPSS - stříbrná (červenozobá) / plavé - rozložení genů: ZS - PS
 • ZZŽsO - přírodní (červenozobá) / žlutozobé / stříbrné - rozložení genů: ZŽs - ZŽ - ZS - ZO
 • ZZŽsŽ - přírodní (žlutozobá) / stříbrné - rozložení genů: ZŽs - ZŽ
 • ZZŽsŽs - stříbrná (žlutozobá) - rozložení genů: ZŽs
 • ZPŽsO - přírodní (červenozobá) / plavé / stříbrné / žlutozobé - rozložení genů: ZŽs - ZŽ - ZS - ZO - PŽs - PZ - PS - PO
 • ZPŽsŽ - přírodní (žlutozobá) / plavé / stříbrné - rozložení genů: ZŽs - ZŽ - PŽs - PŽ
 • ZPŽsŽs - stříbrná (žlutozobá) / plavé - rozložení genů: ZŽs - PŽs
 • PPOO - plavá (červenozobá) - rozložení genů: PO
 • PPŽO - plavá (červenozobá) / žlutozobé - rozložení genů: PŽ - PO
 • PPŽŽ - plavá (žlutozobá) - rozložení genů: PŽ
 • PPSO - plavá (červenozobá) / stříbrné - rozložení genů: PS - PO
 • PPSS - stříbrnoplavá (červenozobá) - rozložení genů: PS
 • PPŽsO - plavá (červenozobá) / žlutozobé / stříbrné - rozložení genů: PŽs - PŽ - PS - PO
 • PPŽsŽ - plavá (žlutozobá) / stříbrné - rozložení genů: PŽs - PŽ
 • PPŽsŽs - stříbrnoplavá (žlutozobá) - rozložení genů: PŽs
  Samičky:
 • ZYOO - přírodní (červenozobá) - rozložení genů: ZO - YO
 • ZYŽO - přírodní (červenozobá) / žlutozobé - rozložení genů: ZŽ - ZO - YŽ - YO
 • ZYŽŽ - přírodní (žlutozobá) - rozložení genů: ZŽ - YŽ
 • ZYSO - přírodní (červenozobá) / stříbrné - rozložení genů: ZS - ZO - YS - YO
 • ZYSS - stříbrná (červenozobá) - rozložení genů: ZS - YS
 • ZYSžS - stříbrná (červenozobá)/žlutozobé - rozložení genů: ZSž - ZS - YSž - YS
 • PYSžS - stříbrnoplavá (červenozobá)/žlutozobé - rozložení genů: PSž - PS - YSž - YS
 • ZYŽsO - přírodní (červenozobá) / žlutozobé / stříbrné - rozložení genů: ZŽs - ZŽ - ZS - ZO - YŽs - YŽ - YS - YO
 • ZYŽsŽ - přírodní (žlutozobá) / stříbrné - rozložení genů: ZŽs - ZŽ - YŽs - YŽ
 • ZYŽsŽs - stříbrná (žlutozobá) - rozložení genů: ZŽs - YŽs
 • PYOO - plavá (červenozobá) - rozložení genů: PO - YO
 • PYŽO - plavá (červenozobá) / žlutozobé - rozložení genů: PŽ - PO - YŽ - YO
 • PYŽŽ - plavá (žlutozobá) - rozložení genů: PŽ - YŽ
 • PYSO - plavá (červenozobá) / stříbrné - rozložení genů: PS - PO - YS - YO
 • PYSS - stříbrnoplavá (červenozobá) - rozložení genů: PS - YS
 • PYŽsO - plavá (červenozobá) / žlutozobé / stříbrné - rozložení genů: PŽs - PŽ - PS - PO - YŽs - YŽ - YS - YO
 • PYŽsŽ - plavá (žlutozobá) / stříbrné - rozložení genů: PŽs - PŽ - YŽs - YŽ
 • PYŽsŽs - stříbrnoplavá (žlutozobá) - rozložení genů: PŽs - YŽs
Dále si názorně ukážeme příklad, jak vypočítat barevnost odchovů se začleněním plavé (skořicové) mutace.


Postup pro výpočet vzhledu (fenotypu) a genotypu dané mutace

P - rodičovská generace

Vzhled (fenotyp)
1,0
přírodní
červenozobý
štěpitelný na plavé
Faktory barev

1fZ+1fP+2fO


Genetický zápis

Z P O O


Gamety - pohlavní buňky

ZO, PO


Vzhled (fenotyp)
0,1
          Plavá           
Faktory barev

1fP+Y+2fO


Genetický zápis

P Y O O


Gamety - pohlavní buňky

PO, YO


F1 - výpočet první finální generace

0,1/1,0
ZO
PO
PO
ZPOO
PPOO
YO
ZYOO
PYOO

! najeď myší na výsledná okénka !

Výsledky odchovů v procentech:

Samečkové:
Z P O O = přírodní (červenozobá) / plavé: 25%
P P O O = plavá (červenozobá): 25%
samičky:
Z Y O O = přírodní (červenozobá): 25%
P Y O O = plavá (červenozobá): 25%


Stejným způsobem můžeme dále kombinovat.

Nahoru